Uppdateringar
För att ett register skall vara användbart är det viktigt att det är aktuellt. Det visar sig ofta att så inte är fallet och det är efter det att man använt det. Det är därför viktigt att man uppdaterar sina register innan de är dags att användas. Att till exempel göra utskick med ett register där hälften av adressaterna är inaktuella är inte speciellt effektivt.

Vi uppdaterar alla sorters register.

För ytterligare upplysningar om priser, frågor, etc., kontakta oss.

woman3.jpg
| Ekvägen 3 | 197 32 BRO | Tel: 08-473 00 75 | E-post: kontakt{a}grasscom.se