Personalundersökningar
Det finns ett starkt samband mellan nöjd personal och nöjda kunder. I små, såväl som i stora företag, är det viktigt att ledningen hela tiden håller sig ajour med information om hur nöjd personalen är med t.ex. sin arbetssituation, utbildning, möjligheten att påverka, etc. Med tillgång till denna information har Ni möjlighet att motivera Era medarbetare på rätt sätt. Motiverad personal är oftare frisk personal.

I vårt koncept för personalundersökning har vi inte haft ambitionen att ta fram ett stort utvecklingsprojekt. Vår ambition med denna undersökning är att ge ledningen en klar bild av hur personalen ser på en rad olika områden inom företaget.

För ytterligare upplysningar om priser, frågor, etc., kontakta oss.

woman3.jpg
| Ekvägen 3 | 197 32 BRO | Tel: 08-473 00 75 | E-post: kontakt{a}grasscom.se