Marknadsundersökningar
En marknadsundersökning är det mest effektiva sättet att ta fram upplysningar om en produkts eller en tjänst möjlighet på marknaden. Genom att fråga marknaden får Ni ett beslutsunderlag som kan styrka Era strategiska beslut i marknadsföringsfrågor.

En marknadsundersökning kan t.ex. ge information om följande:
  • Hur stor är marknaden för en specifik produkt eller tjänst?
  • Hur kända Ni som företag är på marknaden?
  • Vad är Ni känd för?
  • Hur ser fördelningen av marknadsandelarna ut?
  • Vad är konkurrenternas starka och svaga sidor?
  • Vad skall till för att Era produkter/tjänster skall kunna ta en större marknadsandel?

För ytterligare upplysningar om priser, frågor, etc., kontakta oss.

woman4.jpg
| Ekvägen 3 | 197 32 BRO | Tel: 08-473 00 75 | E-post: kontakt{a}grasscom.se