Uppföljningar
Att följa upp på något man gjort kan löna sig. Blev utskicket uppmärksammat, var seminariet intressant, var kursen givande. Om man får svar på dessa frågor har man en god möjlighet att fortsätta med det goda arbetet och förändra det som inte var riktigt lika bra.

Exempel på sådant som kan följas upp:
  • Gjorda utskick
  • Försäljning
  • Genomförda aktiviteter
  • Inbjudningar till kurser/seminarier
  • Utvärdering av aktivitet
  • Serviceåtaganden

För ytterligare upplysningar om priser, frågor, etc., kontakta oss.

man.jpg
| Ekvägen 3 | 197 32 BRO | Tel: 08-473 00 75 | E-post: kontakt{a}grasscom.se