DeskTopSurvey
DeskTopSurvey är en programvara som är utvecklad av MMB Software ApS som också ingår i BIG Association. Vilket gör att Ni här får en programvara som med vår stora erfarenhet inom branschen är framtagen för att uppfylla Era krav på hjälpverktyg för genomförandet av undersökningar och analyser.

DeskTopSurvey är ett programpaket som innehåller samtliga funktioner och verktyg för genomförande av olika former för analyser och undersökningar.

Ett programpaket där Ni själva kan hantera alla i en undersöknings olika arbetsmoment från uppläggning av frågorna till analys av den färdiga rapporten, och detta på ett mycket enkelt och användarvänligt sätt.

Några av fördelarna med programpaket är:
  • Användarvänlighet
  • Allt är "peka och klicka"
  • Ingen övre gräns för antal frågor
  • Ingen övre gräns för antal intervjuer
  • Valfri datafångst (postalt, telefon, Internet eller personintervjuer)
  • Interaktiv analysrapport (DTSViewer finns som freeware)

DeskTopSurvey innehåller tre moduler:
Design (Uppläggning av frågorna och design av frågeformuläret)
Data (Registrera eller importera svaren)
Rapport (Välj önskade sidor till rapporten och tryck på "print")

DTSViewern ger Er möjlighet att själva arbeta med analysfiler som har skapats i DeskTopSurvey. Programmet ger obegränsad möjlighet att analysera resultatet av en undersökning. Korstabulera frågor, filtrera data, göra utskrifter, etc. Allt snabbt, enkelt och smidigt.

För ytterligare upplysningar om priser, frågor, etc., kontakta oss.

» Downloads

woman1.jpg


woman2.jpg


computer.jpg
| Ekvägen 3 | 197 32 BRO | Tel: 08-473 00 75 | E-post: kontakt{a}grasscom.se