Downloads

Informationsblad (pdf)
Kundanalys koncept 1 downloads/Kundanalys_koncept_1.pdf downloads/Kundanalys_koncept_1.zip
Kundanalys koncept 2 downloads/Kundanalys_koncept_2.pdf downloads/Kundanalys_koncept_2.zip
DeskTopSurvey downloads/DeskTopSurvey.pdf downloads/DeskTopSurvey.zip
     


SoftWare
DTSViewer            downloads/DTS_Demo.exe downloads/DTS_Demo.zip
Acrobat Reader 9   downloads/AdbeRdr90_en_US.zip
WinZip 9.0   downloads/wzbeta90.zip


Zipfilerna är i första hand för att undvika problem med olika brandväggar. Zipfilen för winzip är i första hand för datorer med äldre version av WinZip redan installerat.

computer.jpg


woman1.jpg
| Ekvägen 3 | 197 32 BRO | Tel: 08-473 00 75 | E-post: kontakt{a}grasscom.se